Dirigent

pictures/Jelte_juni_2009_002_kerk.jpg 
 

Per 1 januari 2014 is Jelte Veenhoven als dirigent benoemd en werkzaam als artistiek leider van mannenkoor Zanglust

Zijn muzikale carrière begon op zesjarige leeftijd met piano- en orgellessen. In 1971 kwam hij in dienst van de Kerkvoogdij van de  Nederlands Hervormde Kerk te Zeist en werd hij na een vergelijkend examen benoemd tot organist van de Thomaskerk. Een jaar later besloot hij kerkmuziek te gaan studeren. Deze studie sloot hij af met het diploma Kerkmuziek. Zijn loopbaan als dirigent begon in 1974 bij het Chr. Gem. Kerckeboschkoor te Zeist.  In het daarop volgende jaar nam hij de muzikale leiding op zich van het juist opgerichte Menorahkoor te Papendrecht. In 2001 beëindigde hij zijn dirigentschap bij dit koor. Van 1991 tot 1995 was Jelte tevens dirigent van het Chr. Gem. Koor “Song of Praise“ te Rotterdam. Onder zijn leiding heeft hij met deze drie koren diverse Cd’s opgenomen en verzorgde hij optredens in binnen- en buitenland, onder meer in Engeland, België, Duitsland en Polen, evenals radio- en televisieopnames. Van 1997 tot en met 1999 dirigeerde hij het Interkerkelijk Koor Credo te Maarssen. Vanaf 2000 tot 2007 was Jelte als dirigent verbonden aan het Chr. Gem. Koor “Omnia Cum Deo” te Nieuw Lekkerland. Sinds mei 2007 is hij dirigent van het Christelijk Regionaal Mannenkoor “Deo Datus “ te IJsselstein. Sinds 1 januari 2014 is Jelte Veenhoven dirigent van het  Mannenkoor “Zanglust” te Linschoten. In 1999 ontving hij uit handen van Burgemeester Boekhoven  het waarderingssymbool “Ot en Sien” vanwege zijn 25 jarig jubileum als dirigent van het Kerckeboschkoor Zeist. In 2014 vierde hij zijn 40 jarig dirigentschap bij dit koor  met een groot Jubileum concert.

Na veertien jaar als organist in de Zeister Thomaskerk  werd hij op 1 januari 1985 de vaste bespeler van het Bätz-orgel in de Oude kerk van Zeist, gedurende drieëntwintig jaar. Ook was hij van 2001 tot 2007 organist van de Zeister Evangelische Broedergemeente. Sinds 1 januari 2007 is hij als organist verbonden aan de Sionskerk te Zeist en bespeelt hij het fraaie Flentrop-orgel.  Inmiddels is hij vanaf 1971 organist in dienst van de hervormde kerk (thans PKN) te Zeist.

Tevens is hij initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Zaterdagmiddagconcerten Zeist.

 

Huidige werkzaamheden:   Organist Sionskerk te Zeist

                                     Dirigent Chr. Gem. Kerckeboschkoor Zeist

                                     Dirigent Chr. Regionaal Mannenkoor “Deo Datus” IJsselstein

                                     Dirigent Mannenkoor “Zanglust” Linschoten